Treść artykułu

INFORMACJA O TERMINIE ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE

Kategoria Aktualności

W związku ze zbliżającym się zakończeniem etapu szkoleniowo-doradczego informujemy, iż wnioski o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego finansowego należy składać w biurze projektu (Lublin 20-701, ul. Nałęczowska 30 pok. 203) w terminie od 26 czerwca 2017 r. do 7 lipca 2017 r.

Do wniosku o wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji należy załączyć biznesplan oraz  wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego.

Do wniosku o wsparcie pomostowe finansowe należy załączyć oświadczenie oraz szacunkowe zestawienie wydatków, na które przeznaczone będzie comiesięczne wsparcie.

Przypominamy, iż niniejsze dokumenty należy wypełnić elektronicznie na dostępnych wzorach, wydrukować i podpisać odręcznie w wyznaczonych miejscach oraz złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej w biurze projektu w w/w terminie.

Wnioski, które wpłyną po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *