Treść artykułu

Okres wydatkowania i rozliczenia jednorazowej dotacji

Kategoria Aktualności

Informujemy, że z dniem 31.10.2017r. dla większości z Państwa zakończył się okres wydatkowania przyznanej jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu, zgodnie z treścią zawartej Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. W związku z tym prosimy o przesłanie do biura projektu (pocztą tradycyjną lub w formie skanu) wymaganych dokumentów, tj. wypełnionej i podpisanej odręcznie tabeli służącej rozliczeniu wsparcia finansowego i wkładu własnego wraz z kopiami dokumentów księgowych i dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesione wydatki w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, od dnia w którym nastąpiło zakończenie okresu wydatkowania otrzymanych środków finansowych w formie jednorazowej dotacji. O wyniku i/lub ewentualnych błędach w tabeli poinformujemy Państwa drogą mailową i/lub telefoniczną w późniejszym terminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *