Miesiąc: listopad 2017

Okres wydatkowania i rozliczenia jednorazowej dotacji

8/11/2017

Informujemy, że z dniem 31.10.2017r. dla większości z Państwa zakończył się okres wydatkowania przyznanej jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu, zgodnie z treścią zawartej Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. W związku z tym prosimy o przesłanie do biura projektu (pocztą tradycyjną lub w formie skanu) wymaganych dokumentów, tj. wypełnionej i podpisanej odręcznie […]