Dzień: 16 lutego 2017

OGŁASZAMY NABÓR DO PROJEKTU „POMYSŁ + DOTACJA – SUKCES NA RYNKU PRACY!”

16/02/2017

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2017r. do dnia 13 marca 2017r. (włącznie) prowadzony będzie nabór do projektu „Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy!”. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami przyjmowane będą elektronicznie pod adresem e-mail: m.polak@eds-fundacja.pl oraz w wersji papierowej w Punkcie informacyjno-rekrutacyjnym w godz. 9:00-15:00. Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji określa […]