Treść artykułu

OGŁASZAMY NABÓR DO PROJEKTU „POMYSŁ + DOTACJA – SUKCES NA RYNKU PRACY!”

Kategoria Aktualności

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2017r. do dnia 13 marca 2017r. (włącznie) prowadzony będzie nabór do projektu „Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy!”. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami przyjmowane będą elektronicznie pod adresem e-mail: m.polak@eds-fundacja.pl oraz w wersji papierowej w Punkcie informacyjno-rekrutacyjnym w godz. 9:00-15:00.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji określa Regulamin rekrutacji. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz pozostałe dokumenty rekrutacyjne, z którymi należy się zapoznać, dostępne są na stronie projektu w zakładce „dokumenty do pobrania”. Serdecznie zapraszamy.