Treść artykułu

Wyniki rekrutacji do projektu

Kategoria Aktualności

Dobiegła końca rekrutacja do projektu! Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną listą rankingową osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do projektu “Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy!” wraz z listą rezerwową. Jednocześnie informujemy, iż od wyników procesu rekrutacji przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rekrutacji. Przedstawiona poniżej lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu

Lista rezerwowa

Lista osób niezakwalifikowanych do projektu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *