Treść artykułu

WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU

Kategoria Aktualności

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formalno-merytoryczną formularzy zgłoszeniowych do projektu.

W wyniku prac członków Komisji Rekrutacyjnej sporządzona została lista Kandydatów/ek zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowane niebawem za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonicznie o terminie rozmowy z doradcą zawodowym. Ponadto zawiadamiamy, iż od wyników oceny formularzy zgłoszeniowych przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie rekrutacji.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji

Lista osób niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji