Treść artykułu

WSTĘPNE WYNIKI OCENY WNIOSKÓW

Kategoria Aktualności

Przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych oraz osób niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego finansowego w ramach projektu „Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy!”. Jednocześnie informujemy, iż od wyników oceny Komisji Oceny Wniosków przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie przyznawania środków finansowych w ramach niniejszego projektu. Niniejsza lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

WSTEPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *