Miesiąc: Czerwiec 2017

INFORMACJA O TERMINIE ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE

26/06/2017

W związku ze zbliżającym się zakończeniem etapu szkoleniowo-doradczego informujemy, iż wnioski o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego finansowego należy składać w biurze projektu (Lublin 20-701, ul. Nałęczowska 30 pok. 203) w terminie od 26 czerwca 2017 r. do 7 lipca 2017 r. Do wniosku o wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji należy załączyć biznesplan oraz  […]

Indywidualne doradztwo dla uczestników/czek projektu

14/06/2017

Informujemy, że w okresie od 14 do 25 czerwca br. trwa indywidualne doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Celem doradztwa jest pomoc w przygotowaniu biznesplanu przez uczestników oraz przekazanie wiedzy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na każdego z uczestników/czek projektu przypada max 6-8 godzin doradztwa (tj. 1-3 spotkania). Jest to wsparcie co do zasady obowiązkowe […]