Dzień: 11 maja 2017

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu

11/05/2017

Uprzejmie informujemy, że ostateczna lista Kandydatek/ów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie nie zmieniła się w stosunku do opublikowanej wstępnej listy z dnia 26.04.2017r. Na liście rezerwowej umieszczone są osoby, które z powodu braku miejsc nie kwalifikują się do udziału w projekcie i mają one pierwszeństwo, w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na ostatecznej […]