Dzień: 26 kwietnia 2017

Wyniki rekrutacji do projektu

26/04/2017

Dobiegła końca rekrutacja do projektu! Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną listą rankingową osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do projektu “Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy!” wraz z listą rezerwową. Jednocześnie informujemy, iż od wyników procesu rekrutacji przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rekrutacji. Przedstawiona poniżej lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej […]