Dzień: 31 marca 2017

WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU

31/03/2017

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formalno-merytoryczną formularzy zgłoszeniowych do projektu. W wyniku prac członków Komisji Rekrutacyjnej sporządzona została lista Kandydatów/ek zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowane niebawem za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonicznie o terminie rozmowy z doradcą zawodowym. Ponadto zawiadamiamy, iż od wyników oceny formularzy zgłoszeniowych […]